Kontaktní informace
TĚSNOST PLZEŇ
Souběžná 17
312 08 Plzeň
tel/fax: +420 378 042 546
info: info@tesnostplzen.cz

Těsnost Plzeň

TĚSNOST PLZEŇ
Firma TĚSNOST PLZEŇ s. r. o. byla založena v roce 2003 a v roce 2005 získala certifikát jakosti EN ISO 9001. Provádíme nedestruktivní zkoušky těsnosti základního materiálu i spojů metodami dle ČSN EN 1779. Mezi naše další specializace patří měření těsnosti, kalibrace měřidel a defektoskopie. Našim zákazníkům nabízíme profesionální a kvalitní služby založené na individuálním přístupu ke každému klientovi.

Naše společnost TĚSNOST PLZEŇ s. r. o. se zabývá návrhy a realizací zkoušek těsnosti dle kritérií, popřípadě písemného předpisu zákazníka. Na základě požadovaných kritérií se volí typ a patřičná citlivost zkoušky, která je dále konzultovaná se zákazníkem. Specializujeme se nejen na zkoušky těsnosti, ale mezi činnosti naší firmy TĚSNOST PLZEŇ s. r. o. patří také měření těsnosti, kalibrace měřidel a služby v oblasti defektoskopie.

Zkoušky těsnosti

Naše firma TĚSNOST PLZEŇ s. r. o. provádí zkoušky těsnosti dle ČSN EN 1779. Zkoušky těsnosti realizujeme v prostorách zákazníka nebo v případě rozměrově menších zkoušených objektů je možné zkoušky těsnosti uskutečnit v naší zkušební laboratoři. Prozatím neděláme zkoušky těsnosti jímek, septiků, kanalizací, žump, čističek, prostupnosti podlah a střech.

Měření těsnosti

V souvislosti s naším hlavním zaměřením, kterým jsou zkoušky těsnosti, provádíme měření těsnosti. Vlastní měření těsnosti je realizováno na základě zvolené techniky zkoušení. Zkoušky těsnosti a měření těsnosti provádí kvalifikovaní zkušební technici s platnými certifikáty splňující normy EN 473 a ČSN EN ISO 9712 stupeň LT2 a LT3.

Kalibrace měřidel

Další specializací naší firmy TĚSNOST PLZEŇ s. r. o. je kalibrace měřidel. Zaměřujeme se především na kalibrace měřidel nízkých talků (vakuometrů) v rozsahu 1,00E-4Pa až do 0,1MPa, dále na kalibrace héliových kontrolních netěsností a héliových hledačů. Kalibrace měřidel je prováděna v naší kalibrační laboratoři nebo po domluvě také přímo u zákazníka.

Defektoskopie

Mezi další zaměření naší společnosti patří defektoskopie. Naše firma TĚSNOST PLZEŇ s. r. o. pracuje v oblasti defektoskopie v metodě LT již deset let. Defektoskopie je realizována vždy zkušenými zaměstnanci. V rámci defektoskopie se zabýváme převážně zkouškami strojních součástí pro jaderný průmysl.